<- zpět

Porodní asistentka jako žena, partnerka, matka a profesionálka

Profesi porodní asistentky vykonává tradičně v našich končinách žena, byť v jiných evropských zemích směle a s velkou dávkou respektu tuto profesi vykonává i muž.

Společná setkání profesionálů , odborné konference, kongresy slouží zároveň i jako fórum, tedy veřejné prostranství, kde je prostor pro otevření mnoha otázek. Jednou z nich je: Jaké je být porodní asistentkou ve všech uvedených podobách a sociálních rolích ve 21. století?

Postupně jsem hledala slova, která uvedené role spojují a nabízím je k zamyšlení.

 1. LÁSKA – k naplnění ženství potřebujeme lásku jako Ž, P, M i P.
 2. ZRALOST – potřebujeme ji k ženství, partnerství, mateřství i k profesi
 3. POCHOPENÍ, PÉČE, EMPATIE, NASLOUCHÁNÍ – jako Ž,P,M,P máme pochopení, pečujeme, empaticky nasloucháme
 4. ENERGIE, OPTIMISMUS, SMYSLUPLNOST, MOTIVACE, SEBEREALIZACE, SPOKOJENOST, – jako Ž,P,M,P nemůžeme být bez energie, bez optimismu nenacházíme smysluplnost v tom, co děláme, prožíváme, bez motivace nedojdeme k seberealizaci a ke spokojenosti
 5. ŽIVOT, SMRT, RADOST,SMÍCH, SPOLUPRÁCE, KONFLIKT, ASERTIVTA, AGRESIVITA – stejně jako Ž,P,M,P upřednostňujeme život před smrtí, radost před smutkem, smích před pláčem, spolupráci před konfliktem, asertivitu před agresivitou.
 6. MILOVAT, NENÁVIDĚT, VDĚK, NEVDĚK – stejně jako Ž,P,M,P můžeme milovat, nenávidět, můžeme cítit vděk i nevděk, být vděčné i nevděčné.

Vděk známe ze života i z profese. Vděčnost je pocit radosti a díků za přijetí něčeho jako daru. Jsme vděčni bezděčně i vědomě, záměrně, krátkodobě, dočasně, dlouhodobě, když se radujeme ze života navzdory všem a všemu.
Nevděk známe ze života i z praxe všichni. Člověk, pro kterého jste něco dobrého udělali, jde dál a nás si ani nevšimne, nepoděkuje…

 • Čím více prožijeme pocitů vděčnosti, tím jsme spokojenější v životě i v profesi. Osobní a profesní pohoda je důležitá pro kvalitní život Ž,P,M,P.
 1. ŽENSTVÍ – je vztah k sobě samé, prožitek sebe sama
 2. PARTNERSTVÍ – je vztah k partnerovi (v jakékoli podobě) s mužem, dítětem, klientem, spolupracovníkem v týmu, s kolegyní, s lékařem, s nadřízeným, podřízeným…
 3. MATEŘSTVÍ – je vztah k dítěti
 4. PROFESIONALITA – je vztah k profesi, klientovi, spolupracovníkovi…
 5. ELÁN, NADŠENÍ, VYHOŘENÍ – elán a nadšení potřebuji jako Ž,P,M,P. Vyhořet mohu i sama v sobě, ve vztahu k partnerovi, dítěti i ke klientovi
 6. CIT – za vším stojí cit
 7. IMAGE, PRESTIŽ, KARIÉRA, PRIORITY, KVALITA, VZDĚLÁNÍ, VYSPĚLOST, KULTURA LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, MORÁLKA, HUMÁNNOST, PERSPEKTIVA – moderní pojmy, velmi často používané politiky ve vztahu k Ž, P,M,P
 8. HODNOTA – mít vlastní cenu potřebuje každá z nás jako žena, potřebujeme ocenění od partnera, dítěte, od klienta, spolupracovníka i od zaměstnavatele, rovněž tak od společnosti.
 9. ANDĚL – žena je často označována za anděla, dítě za andílka. Už od slavné F.N. je často sestra označována za anděla milosrdenství. Anděl je bytost vznešená, krásná, plná víry a pochopení
 10. ZLATO – dobrá žena, partnerka,matka a profesionálka nad zlato: často nenápadná, aby nezastiňovala, skromná, aby nepřevyšovala, na úrovni, s intuicí, aby vycítila, se zájmem a empatií, rychle chápající povahy a potřeby druhých, harmonická pro spolupráci, věrná,, spolehlivá, spojenec, klidná, nezapomnětlivá, ochraňující, poskytující oporu.
 11. SRDCE – je orgán, o který často pečujeme u našich klientů, kus svého srdce dáváme do péče o své blízké, ale naše srdce také potřebuje lásku.
 12. ZÁVĚR: LÁSKOU TO ZAČÍNALO A LÁSKOU TO I KONČÍ.

Žádnou z daných rolí nelze naplňovat a žít podle přesného návodu. Také proto jsem zde žádný návod neuvedla.
Všechny role v sobě obsahují začátek, chyby a další pokusy, občasná zastavení a zamyšlení, např. to dnešní.

Kvalitu prožitků jednotlivých rolí je nutno budovat po celý život.

Článek byl napsán u příležitosti konání odborné konference zdravotnických pracovníků KNTB a.s. ve Zlíně, duben 2007

Kontakt

Mgr. Jana Křemenová
mobil: +420 736 520 479
e-mail: kremen@razdva.cz
(c) design: Marek Ehrenberger | code: Michal Dědek | 2012