Po porodu - poradenství a cvičení


Smyslem poradenství je poradit ženě (event. partnerovi) jak přijmout porod a rodičovství jako novou životní zkušenost. Ukázat, jak prožitek porodu ovlivňuje sebehodnocení a mění sebepojetí ženy i muže. Psychoterapeuticky vedeným rozhovorem ošetřit některé pochybnosti, které ženu či muže mohou v poporodním období trápit.

Sebehodnocení souvisí se spokojeností s porodem, s tím jak byly či nebyly naplněny představy ženy o porodu.

Jak si poradit s žážitky z porodu?

  1. Jak zpracovat zážitky spojené s porodem, reflexe jednotlivých fází porodu a doby bezprostředně poporodní
  2. Zážitky spojené s porodem spontánním
  3. Zážitky spojené s porodem operativním


Jak si poradit s rodičovstvím?

  1. Zážitky spojené s šestinedělím, kojením a s péčí o dítě v raním věku
  2. Jak spokojeně a pozitivně žít v mateřství, otcovství, jak pochopit změny v partnerství v souvislosti s porodem a příchodem dítěte do rodiny


Jak si poradit s prarodičovstvím?


ZÁKLADNÍ CENA KONZULTACE

300 - 500 Kč

 

KONTAKTUJTE MĚ

+420 736 520 479 

kremen@razdva.czCvičení po šestinedělí 

 

Cvičení pro radost, pro zlepšení psychické kondice, pro návrat těla do stavu před těhotenstvím.

Posilování, protahování, formování, případně i snížení váhy. 
Cvičení pro všechny ženy, které si najdou čas a chtějí udělat i něco pro sebe.

 

Cvičení ve společnost žen, které si navzájem dobře rozumí, mají stejné zážitky a řeší stejné problémy.

Při cvičení se tuková tkán mění na svalovou. Cvičení je zaměřeno na konkrétní tělesné partie ovlivněné těhotenstvím, porodem, ale také zatížené kojením a péčí o dítě.

Mateřská dovolená je jedním z nejrizikovějších období v životě ženy, kdy se nemusí tělesná hmotnost přiblíží k hodnotám před těhotenstvím, ale spíše naopak. Ženy žijí ve stresu z péče o dítě, z kojení, z diety, z nedostatku času. Často se stydí přijít cvičit, protože ještě přece nemají postavu na ukazování. A zůstávají doma, jejich myšlenky, postoje a emoce vedou k nevhodnému chování. Stres zajídají jídlem, omlouvají se nedostatkem času a tím, že vlastně porodily a je přirozené, že těhotenství a porod na těle ženy zanechávají stopy.


KDY/KDE

lekce probíhají na základě individuální domluvy


CENA

jednotlivá lekce: 70 Kč

Kontakt

Mgr. Jana Křemenová
mobil: +420 736 520 479
e-mail: kremen@razdva.cz
(c) design: Marek Ehrenberger | code: Michal Dědek | 2012