Poradenství po ztrátě těhotenství


Smyslem poradny je poradit ženě (event. partnerovi) jak přijmout ztrátu způsobenou neúspěchem v těhotenství. Přijmout ji jako bolestnou, ale přesto i posilují životní zkušenost. Ztráta a neúspěch ovlivňují sebehodnocení mladých lidí, trpících, hledajících viníka. Psychoterapeuticky vedeným rozhovorem ošetřit bolest, která ženu či muže pronásleduje. Dát pozitivní směr dalšímu životu.


  1. Jak zpracovat zážitky spojené se ztrátou těhotenství
  2. Jak zpracovat zážitky spojené se ztrátou dítěte
  3. Vliv ztráty na sebevědomí ženy
  4. Změny v partnerství v souvislosti s neúspěchem

 

ZÁKLADNÍ CENA KONZULTACE

300 - 500 Kč

 

KONTAKTUJTE MĚ

+420 736 520 479 

kremen@razdva.cz
Kontakt

Mgr. Jana Křemenová
mobil: +420 736 520 479
e-mail: kremen@razdva.cz
(c) design: Marek Ehrenberger | code: Michal Dědek | 2012