Zdravá sexualita a reprodukční zdraví


Moderní pohled na „Těhotenství, porod, šestinedělí, mateřství a rodičovství“

Cyklus určený pro pedagogy s aprobací biologie člověka, psychologie a dalších společenskovědních předmětů, pro výchovné poradce

Cyklus interaktivní pro žáky a studenty základních a středních škol


METODY PRÁCE

přednášky, interaktivní semináře a cvičení

 1. Sexuální chování člověka: rekreační a prokreační. Zdravá sexualita jako přirozená potřeba moderního člověka.
 2. Zralost pro těhotenství z pohledu psychologického, porodnického i sociálního.
 3. Porodnost. Role ženy a muže. Plánované rodičovství.
 4. Sterilita, infertilita. Sterilní pár. Léčba sterility, asistovaná reprodukce. Důsledky sterility.
 5. Těhotenství z pohledu ženy, muže a dítěte.
 6. Porod z pohledu ženy, muže a dítěte.
 7. Šestinedělí a počátky rodičovství z pohledu ženy, muže a dítěte.
 8. Charakteristika mladého rodičovského páru
 9. Základní charakteristiky vývoje novorozence a kojence. Základy péče o dítě. Rodičovské aktivity vedoucí k podpoře psychomotorického vývoje dítěte.
 10. Sourozenectví.
 11. Rodiče a prarodiče, vícegenerační rodina.
 12. Komunita ženy a rodiny. Uplatnění porodní asistentky v péči o ženu a její komunitu. Moderní péče o ženu, dítě a rodinu.

 

Cílem jednotlivých cyklů přednášek, seminářů a cvičení je seznámit jak učitelskou veřejnost, tak i samotné žáky a studenty s problematikou výchovy k reprodukčnímu zdraví, s moderním pohledem na reprodukční funkce člověka.

Poznatky, které pedagogové získají, rozšíří jejich kompetence a mohou dále předávat žákům a studentům ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Sami žáci a studenti získají znalosti z problematiky reprodukce člověka a mohou je adekvátně využít ve prospěch rozvoje své osobnosti.


KONTAKTUJTE MĚ

+420 736 520 479 

kremen@razdva.cz

Kontakt

Mgr. Jana Křemenová
mobil: +420 736 520 479
e-mail: kremen@razdva.cz
(c) design: Marek Ehrenberger | code: Michal Dědek | 2012